Yazılımcılar için Toplu SMS SDK
SMS SDK > Bilgilendirme

Nedir

Yazılımcılar için kullanımı kolay ve yüksek performanslı toplu sms kütüphanesi. RESTfull ile tüm uygulamalara tam entegrasyon sağlayan kütüphane. Yazılımcıların dilinden anlayan profesyonellerce tam destek.

Nasıl Yapılır

SendSMS Metodu
http://smssdk.com/v2/API/SendSMS
Tek bir kişiye SMS gönderir.

Parametreler:
class SendSMS
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  string DateTime;
  string GSMNumber;
  string Message;
  string Originator;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
DateTime: SMS iletim tarihi. 2017-12-31 23:59 formatındadır. Zorunlu değildir, boş geçilirse hemen iletilir.
GSMNumber: SMS metninin iletileceği GSM numarası. Zorunludur.
Message: SMS metni. Zorunludur.
Originator: Başlık bilgisi. Zorunludur.


Geri Dönüş Değeri:
int

Gönderilen mesajın kimlik numarası (ID) yada hata kodu.
Pozitif tam sayı gelir ise sms iletimi için alınan bilgiler kaydedilmiş ve sipariş takip numarası verilmiş demektir.
0 ve negatif sayılar başarısız işlemler için kullanılır ve alınan kod GetErrorMessage metodu ile yorumlanabilir.

SendMultipleSMS Metodu
http://smssdk.com/v2/API/SendMultipleSMS
Bir çok numaraya birden SMS gönderir.

Parametreler:
class SendMultipleSMS
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  string DateTime;
  Content[] Content;
  string Originator;
}

class Content
{
  string GSMNumber;
  string Message;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
DateTime: SMS iletim tarihi. 2017-12-31 23:59 formatındadır. Zorunlu değildir, boş geçilirse hemen iletilir.
Content: SMS bilgileri. Zorunludur.
    GSMNumber: SMS metninin iletileceği GSM numarası. Zorunludur.
    Message: SMS metni. Zorunludur.
Originator: Başlık bilgisi. Zorunludur.


Geri Dönüş Değeri:
int[]

Content ile aynı sırada her bir sms içeriği için kimlik numaraları (ID) yada hata kodları.
Pozitif tam sayı gelir ise sms iletimi için alınan bilgiler kaydedilmiş ve sipariş takip numarası verilmiş demektir.
0 ve negatif sayılar başarısız işlemler için kullanılır ve alınan kod GetErrorMessage metodu ile yorumlanabilir.

SendGroupsSMS Metodu
http://smssdk.com/v2/API/SendGroupsSMS
Birçok gruba birden SMS gönderir.

Parametreler:
class SendGroupsSMS
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  string DateTime;
  int[] IDs;
  string Message;
  string Originator;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
DateTime: SMS iletim tarihi. 2017-12-31 23:59 formatındadır. Zorunlu değildir, boş geçilirse hemen iletilir.
IDs: Gönderim yapılacak grupların ID bilgileri. Zorunludur.
Message: SMS metni. Zorunludur.
Originator: Başlık bilgisi. Zorunludur.


Geri Dönüş Değeri:
int

Pozitif tam sayı gelir ise sms iletimi için alınan bilgiler kaydedilmiş demektir.
0 ve negatif sayılar başarısız işlemler için kullanılır ve alınan kod GetErrorMessage metodu ile yorumlanabilir.

GetGroups Metodu
http://smssdk.com/v2/API/GetGroups
Grupları listeler.

Parametreler:
class GetGroups
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  bool? Active;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
Active: true ile sadece aktifler, false ile sadece pasifler ve null ile tüm gruplar listelenir. Zorunlu değildir.


Geri Dönüş Değeri:
class GetGroup
{
  int ID;
  int? ParentID;
  string Name;
}
ID: Grup ID bilgisi.
ParentID: Varsa üst grup ID bilgisi.
Name: Grup adı.


Gruplar listelenir.

AddGroup Metodu
http://smssdk.com/v2/API/AddGroup
Grup ekler.

Parametreler:
class AddGroup
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  string Name;
  int? ParentID;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
Name: Grup adı. Zorunludur.
ParentID: Varsa üst grup ID bilgisi. Zorunlu değildir. null bırakılabilir.


Geri Dönüş Değeri:
int

Pozitif tam sayı gelir ise alınan bilgiler kaydedilmiş ve ID bilgisi verilmiş demektir.
0 ve negatif sayılar başarısız işlemler için kullanılır ve alınan kod GetErrorMessage metodu ile yorumlanabilir.

RenameGroup Metodu
http://smssdk.com/v2/API/RenameGroup
Grup bilgilerini değiştirir.

Parametreler:
class RenameGroup
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  int ID;
  string Name;
  int? ParentID;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
ID: Grubun ID bilgisi. Zorunludur.
Name: Grup adı. Zorunludur.
ParentID: Varsa üst grup ID bilgisi. Zorunlu değildir. null bırakılabilir.


Geri Dönüş Değeri:
int

Pozitif tam sayı gelir ise alınan bilgiler kaydedilmiş ve ID bilgisi verilmiş demektir.
0 ve negatif sayılar başarısız işlemler için kullanılır ve alınan kod GetErrorMessage metodu ile yorumlanabilir.

DeleteGroup Metodu
http://smssdk.com/v2/API/DeleteGroup
Grubu siler.

Parametreler:
class DeleteGroup
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  int ID;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
ID: Grubun ID bilgisi. Zorunludur.


Geri Dönüş Değeri:
int

Pozitif tam sayı gelir ise grup silinmiş demektir.
0 ve negatif sayılar başarısız işlemler için kullanılır ve alınan kod GetErrorMessage metodu ile yorumlanabilir.

GetPersons Metodu
http://smssdk.com/v2/API/GetPersons
Belli bir gruptaki kişileri listeler.

Parametreler:
class GetPersons
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  int GroupID;
  bool? Active;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
GroupID: Pozitif değer grup ID bilgisi olarak kullanılır ve sadece bir gruptaki kişileri getirir. Sıfır değeri ile herhangi bir gruba bağlı olmayanlar getirilir. Negatif değer ise tüm rehberi listeler. Zorunludur.
Active: true ile sadece aktifler, false ile sadece pasifler ve null ile tüm gruplar listelenir.


Geri Dönüş Değeri:
class GetPerson
{
  int ID;
  string Name;
  string SurName;
  string GSMNumber;
  bool Active;
}
ID: Kişi ID bilgisi.
Name: Kişi adı.
SurName: Kişi soyadı.
GSMNumber: GSM numarası.
Active: Aktiflik bilgisi.


Kişiler listelenir.

AddPerson Metodu
http://smssdk.com/v2/API/AddPerson
Kişi ekler.

Parametreler:
class AddPerson
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  string Name;
  string SurName;
  string GSMNumber;
  bool Active;
  int? GroupID;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
Name: Kişi adı.
SurName: Kişi soyadı.
GSMNumber: GSM numarası. Zorunludur.
Active: Aktiflik bilgisi. Zorunludur.
GroupID: Varsa grup ID bilgisi. Zorunlu değildir. null bırakılabilir.


Geri Dönüş Değeri:
int

Pozitif tam sayı gelir ise alınan bilgiler kaydedilmiş ve ID bilgisi verilmiş demektir.
0 ve negatif sayılar başarısız işlemler için kullanılır ve alınan kod GetErrorMessage metodu ile yorumlanabilir.

AddPersons Metodu
http://smssdk.com/v2/API/AddPersons
Bir çok kişiyi tek seferde ekler.

Parametreler:
class AddPersons
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  Person[] Person;
}

class Person
{
  string Name;
  string SurName;
  string GSMNumber;
  bool Active;
  int? GroupID;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
Person: Kişiler. Zorunludur.
    Name: Kişi adı.
    SurName: Kişi soyadı.
    GSMNumber: GSM numarası. Zorunludur.
    Active: Aktiflik bilgisi. Zorunludur.
    GroupID: Varsa grup ID bilgisi. Zorunlu değildir. null bırakılabilir.


Geri Dönüş Değeri:
int[]

Pozitif tam sayı gelir ise alınan bilgiler kaydedilmiş ve ID bilgisi verilmiş demektir.
0 ve negatif sayılar başarısız işlemler için kullanılır ve alınan kod GetErrorMessage metodu ile yorumlanabilir.

RenamePerson Metodu
http://smssdk.com/v2/API/RenamePerson
Kişi bilgilerini değiştirir.

Parametreler:
class RenamePerson
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  int ID;
  string Name;
  string SurName;
  string GSMNumber;
  bool Active;
  int? GroupID;
> }


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
ID: Grubun ID bilgis.
Name: Kişi adı.
SurName: Kişi soyadı.
GSMNumber: GSM numarası. Zorunludur.
Active: Aktiflik bilgisi. Zorunludur.
GroupID: Varsa grup ID bilgisi. Zorunlu değildir. null bırakılabilir.


Geri Dönüş Değeri:
int

Pozitif tam sayı gelir ise alınan bilgiler kaydedilmiş ve ID bilgisi verilmiş demektir.
0 ve negatif sayılar başarısız işlemler için kullanılır ve alınan kod GetErrorMessage metodu ile yorumlanabilir.

DeletePerson Metodu
http://smssdk.com/v2/API/DeletePerson
Kişiyi siler.

Parametreler:
class DeletePerson
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  int ID;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
ID: Kişinin ID bilgisi. Zorunludur.


Geri Dönüş Değeri:
int

Pozitif tam sayı gelir ise kişi silinmiş demektir.
0 ve negatif sayılar başarısız işlemler için kullanılır ve alınan kod GetErrorMessage metodu ile yorumlanabilir.

GetReport Metodu
http://smssdk.com/v2/API/GetReport
Kullanım bilgilerini detaylıca raporlar.

Parametreler:
class GetReport
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  string StartDate;
  string EndDate;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
StartDate: Başlangıç tarihi. Zorunludur.
EndDate: Bitiş tarihi. Zorunludur.


Geri Dönüş Değeri:
class GetReport
{
  int ID;
  string DateTime;
  string GSMNumber;
  string Message;
  string Originator;
  string Status;
  string RecordDate;
  short MessageLength;
}
ID: SMS sipariş ID bilgisi.
DateTime: Gönderim tarihi.
GSMNumber: GSM numarası.
Message: SMS metni.
Originator: Başlık bilgisi.
Status: SMS iletim durum bilgisi.
RecordDate: Sistem kayıt tarihi.
MessageLength: Mesajın birim SMS olarak değeri.


Gönderimler listelenir.

GetReportTotal Metodu
http://smssdk.com/v2/API/GetReportTotal
Kullanım bilgilerini genel olarak raporlar.

Parametreler:
class GetReport
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  string StartDate;
  string EndDate;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
StartDate: Başlangıç tarihi. Zorunludur.
EndDate: Bitiş tarihi. Zorunludur.


Geri Dönüş Değeri:
class GetReport
{
  string DateTime;
  string Message;
  string Originator;
  int Waiting;
  int Forwarded;
  int Failed;
  short MessageLength;
}
ID: SMS sipariş ID bilgisi.
DateTime: Gönderim tarihi.
GSMNumber: GSM numarası.
Message: SMS metni.
Originator: Başlık bilgisi.
Waiting: Operatör sonucu bekleyenlerin sayısı.
Forwarded: Başarıyla iletilenlerin sayısı.
Failed: Hatalı SMS sayısı.
MessageLength: Mesajın birim SMS olarak değeri.


Gönderimler listelenir.

GetReportDaily Metodu
http://smssdk.com/v2/API/GetReportDaily
Gün, ay ve yıllara göre kullanım bilgilerini raporlar.

Parametreler:
class GetReportDaily
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  string StartDate;
  string EndDate;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
StartDate: Başlangıç tarihi. Zorunludur.
EndDate: Bitiş tarihi. Zorunludur.


Geri Dönüş Değeri:
class GetReportDaily
{
  short Day;
  short Month;
  short Year;
  string Status;
  int Count;
}
Day: Gün bilgisi.
Month: Ay bilgisi.
Year: Yıl bilgisi.
Status: SMS iletim durum bilgisi.
Count: Gönderim miktarı.


Gönderimler listelenir.

GetReportMonthly Metodu
http://smssdk.com/v2/API/GetReportMonthly
Ay ve yıllara göre kullanım bilgilerini raporlar.

Parametreler:
class GetReportMonthly
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  string StartDate;
  string EndDate;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
StartDate: Başlangıç tarihi. Zorunludur.
EndDate: Bitiş tarihi. Zorunludur.


Geri Dönüş Değeri:
class GetReportMonthly
{
  short Month;
  short Year;
  string Status;
  int Count;
}
Month: Ay bilgisi.
Year: Yıl bilgisi.
Status: SMS iletim durum bilgisi.
Count: Gönderim miktarı.


Gönderimler listelenir.

GetReportYearly Metodu
http://smssdk.com/v2/API/GetReportYearly
Yıllara göre kullanım bilgilerini raporlar.

Parametreler:
class GetReportYearly
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  string StartDate;
  string EndDate;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
StartDate: Başlangıç tarihi. Zorunludur.
EndDate: Bitiş tarihi. Zorunludur.


Geri Dönüş Değeri:
class GetReportYearly
{
  short Year;
  string Status;
  int Count;
}
Year: Yıl bilgisi.
Status: SMS iletim durum bilgisi.
Count: Gönderim miktarı.


Gönderimler listelenir.

GetStatus Metodu
http://smssdk.com/v2/API/GetStatus
Yapılmış bir sms gönderimi sonucu geri dönen kimlik bilgisi (ID) olarak gönderip iletim durumunu alabilirsiniz.

Parametreler:
class GetStatus
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  int ID;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
ID: SMS sipariş ID bilgisi. Zorunludur.


Geri Dönüş Değeri:
int

Alınan değer GetErrorMessage metodu ile yorumlanır.

GetUser Metodu
http://smssdk.com/v2/API/GetUser
Kullanıcı hakkında temel bilgileri verir.

Parametreler:
class GetUser
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.


Geri Dönüş Değeri:
class GetUser
{
  string Username;
  string Email;
  string Phone;
  bool Turkish;
}
Username: Kullanıcı adı.
Email: E-posta bilgisi.
Phone: Telefon bilgisi.
Turkish: Türkçe gönderim durumu.


Kullanıcı bilgilerini döndürür.

GetOrigins Metodu
http://smssdk.com/v2/API/GetOrigins
Onaylanmış başlıkları listeler.

Parametreler:
class GetOrigins
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.


Geri Dönüş Değeri:
string[]

Dizi şeklinde başlıklar döndürülür.

GetBalance Metodu
http://smssdk.com/v2/API/GetBalance
Bakiye bilgisini döndürür.

Parametreler:
class GetBalance
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.


Geri Dönüş Değeri:
int

Alınan değer bakiye bilgisidir.

CreditRequest Metodu
http://smssdk.com/v2/API/CreditRequest
Kredi talebi veya havale/eft bildirimini sağlar.

Parametreler:
class CreditRequest
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  string Description;
  string Quantity;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
Description: Talep/bildirim metni. Zorunludur.
Quantity: SMS miktarı. Zorunludur.


Geri Dönüş Değeri:
int

Alınan değer talep/bildirim numarasıdır.

Help Metodu
http://smssdk.com/v2/API/Help
Yardım taleplerini alır.

Parametreler:
class Help
{
  string Username;
  string Password;
  string Application;
  string Title;
  string Content;
  string Email;
  string GSMNumber;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
Application: Servisi kullanan uygulama adı.
Title: Konu başlığı.
Content: Konu.
Email: E-posta bilgisi.
GSMNumber: GSM numarası.


Geri Dönüş Değeri:
int

Alınan değer kayıt numarasıdır.

GetErrorMessage Metodu
http://smssdk.com/v2/API/GetErrorMessage
Yapılmış bir sms gönderimi sonucu geri dönen değeri ID olarak gönderip iletim durumunu alabilirsiniz.

Parametreler:
int code;

code: Kod. Zorunludur.


Geri Dönüş Değeri:
string

Hata kodu açıklaması.

NOT: İstek metodu olarak POST ve Content-Type: "application/json; charset: utf-8" olmalıdır.

curl http://smssdk.com/v2/API/GetErrorMessage -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' --data '{"code":-1}'

Hemen Üye Ol