Yazılımcılar için Toplu SMS SDK
SMS SDK > Bilgilendirme

Nedir

Yazılımcılar için kullanımı kolay ve yüksek performanslı toplu sms kütüphanesi. RESTfull ile tüm uygulamalara tam entegrasyon sağlayan kütüphane. Yazılımcıların dilinden anlayan profesyonellerce tam destek.

Nasıl Yapılır

SendSMS Metodu
http://smssdk.com/Default/SendSMS
Parametreler:
class SendSMSInputParameters
{
  string Username;
  string Password;
  string DateTime;
  string GSMNumber;
  string Message;
  string Originator;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
DateTime: SMS iletim tarihi. 2017-12-31 23:59 formatındadır. Zorunlu değildir, boş geçilirse hemen iletilir.
GSMNumber: SMS metninin iletileceği GSM numarası. Zorunludur.
Message: SMS metni. Zorunludur.
Originator: Başlık bilgisi. Zorunludur.


Geri Dönüş Değeri:
int

Gönderilen mesajın kimlik numarası (ID) yada hata kodu.
Pozitif tam sayı gelir ise sms iletimi için alınan bilgiler kaydedilmiş ve sipariş takip numarası verilmiş demektir.
0 ve negatif sayılar başarısız işlemler için kullanılır ve alınan kod GetErrorMessage metodu ile yorumlanabilir.

SendMultipleSMS Metodu
http://smssdk.com/Default/SendMultipleSMS
Parametreler:
class SendMultipleSMSInputParameters
{
  string Username;
  string Password;
  string DateTime;
  Content[] Content;
  string Originator;
}

class Content
{
  string GSMNumber;
  string Message;
}


Username: Kullanıcı adı. Zorunludur.
Password: Kullanıcı şifresi. Zorunludur.
DateTime: SMS iletim tarihi. 2017-12-31 23:59 formatındadır. Zorunlu değildir, boş geçilirse hemen iletilir.
Content: SMS bilgileri. Zorunludur.
    GSMNumber: SMS metninin iletileceği GSM numarası. Zorunludur.
    Message: SMS metni. Zorunludur.
Originator: Başlık bilgisi. Zorunludur.


Geri Dönüş Değeri:
int[]

Content ile aynı sırada her bir sms içeriği için kimlik numaraları (ID) yada hata kodları.
Pozitif tam sayı gelir ise sms iletimi için alınan bilgiler kaydedilmiş ve sipariş takip numarası verilmiş demektir.
0 ve negatif sayılar başarısız işlemler için kullanılır ve alınan kod GetErrorMessage metodu ile yorumlanabilir.

GetStatus Metodu
http://smssdk.com/Default/GetStatus
Parametreler:
class GetStatusInputParameters
{
  string Username;
  string Password;
  int ID;
}


Zorunlu alanlar: Username, Password, ID
Yapılmış bir sms gönderimi sonucu geri dönen kimlik bilgisi (ID) olarak gönderip iletim durumunu alabilirsiniz.

Geri Dönüş Değeri:
int

Alınan değer GetErrorMessage metodu ile yorumlanır.

GetErrorMessage Metodu
http://smssdk.com/Default/GetErrorMessage
Parametreler:
int code;

Zorunlu alanlar: code
Yapılmış bir sms gönderimi sonucu geri dönen değeri ID olarak gönderip iletim durumunu alabilirsiniz.

Geri Dönüş Değeri:
string

Hata kodu açıklaması.

NOT: İstek metodu olarak POST ve Content-Type: "application/json; charset: utf-8" olmalıdır.

curl http://smssdk.com/Default/GetErrorMessage -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' --data '{"code":-1}'

Hemen Üye Ol Version 2